След като в продължение на няколко месеца водиха борба да имат светофар жителите на няколко софийски квартала успяха да си го извоюват.