„Пирогов“ е приела повече от 36 000 пациенти през 2021 г. От тях с коронавирусна инфекция през същия период са били 4862 души.

По време на третата вълна на COVID-19 през март-април миналата година в „Пирогов“ са разкрити 400 легла за пациенти с коронавирус в тежко състояние, информират от здравното заведение.

Реанимационните легла на болницата за това заболяване през този период са 65 броя. Преминалите пациенти в тежко състояние през март и април са 2084, а в реанимация екипите на лечебното заведение се борят за живота на 260 болни в продължение до 6 месеца в някои случаи.

Подобна е статистиката и за четвъртата вълна на COVID-19, която беше през октомври-ноември 2021 г. Разкритите легла за пациенти с коронавирусна инфекция са 215, като те обслужват нуждите от лекарска помощ на 1668 пациенти в тежко състояние за периода. 283 са болните, получили специализирана медицинска грижа за продължителен период от време в реанимацията на „Пирогов“. 

Предвид спецификата на заболяването, както и профила на болницата с акцент върху спешността, „Пирогов“ успява да обособи строго отделени COVID-19 сектори.

Създаден и спазван е строг протокол за работа, който помага на лечебното заведение да организира дейността си, така че да е в състояние да посреща тежестта на кризата и нуждите на болните.

В „Пирогов“ от COVID-19 се лекуват пациенти с тежка характеристика. Специфично в грижата за тях е, че нуждаещите се от кислородотерапия получават медицинска грижа в специално подготвените отделения, включително и с апарати за подаване на интензивно количество кислород, когато е необходимо. Реанимацията в „Пирогов“ е звено само за най-тежко засегнатите от вируса, чиито живот зависи от апаратна вентилация. По своята същност тази организация на работата на „Пирогов“ превръща COVID-19 отделенията на болницата в огромен сектор за интензивна грижа, уточняват от здравното заведение.

За разглеждания период в „Пирогов“ са превеждани и болни от коронавирус в силно усложнено състояние от лечебни заведения от цялата страна. Тежестта на болестта и клиничните ѝ проявления при пациенти с широка гама от допълнителни заболявания, както и ниският процент на ваксинация в България, водят до отчитане на 17,9% смъртност по време на третата вълна и 24,09% леталитет при четвъртата вълна.