Нови по-високи цени на природния газ от следващия месец. Това обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението от август цената на природния газ да бъде повишена с близо 12 на сто, разгледа регулаторът.

Причината за увеличението - през последните месеци цените на европейските газови пазари бележат ръст.

Окончателното решение на комисията обаче предстои да бъде взето на закрито заседание до края на седмицата.