Европейската централна банка е дала положителна оценка за проекта за нов Закон за Българската народна банка, съобщи тази вечер на сайта си Централната ни банка.

Според Европейската централна банка проектозаконът щял да гарантира правната конвергенция на БНБ в Евросистемата.

ЕЦБ е отбелязала и няколко предложения за технически промени в проекта на закона с цел по-голяма яснота, включително относно начина на формиране на провизии от БНБ и включване на допълнителни препратки към приложими европейски актове, съобщават още от БНБ.

Предложените промени, ще бъдат пратени на Министерството на финансите за стартиране на общественото обсъждане и внасянето им в Народното събрание.