Общо 488 пожара са възникнали в горските територии на страната от началото на годината, което е с 1/3 по-малко от броя им през миналата година.

Огънят е засегнал горска площ от близо 53 000 дка, 50 000 от които са спасени от върхово разрастване и в тях гората ще бъде възстановена по-бързо.

"Като цяло площите, засегнати от върхови пожари, намаляват, което се дължи в най-голяма степен на добрата превенция, която върви ръка за ръка с готовността и бързата реакция на горските служители и структурите на пожарната. В отделни райони, при необходимост в гасенето на горски пожар участват почти всички служители на регионалните горски структури", обясни инж. Мурад Шакиров, експерт "Горски пожари" в Изпълнителна агенция по горите.

Най-големите пожари през тази година бяха регистрирани на територията на ДГС-Елхово, ДГС-Маджарово, ДЛС-Тополовград, ДГС-Свиленград, както и възникналият през месец септември пожар в горски територии на ДГС-Стара Загора, който се разпространи и на територията на ДЛС-Тополовград.

"В някои области на страната пожароопасният сезон продължава до края на месеца, но предвид понижените температури и падналите валежи се надяваме да нямаме сериозни проблеми", допълни експертът.