По-малко лекари са решили да напуснат България през отиващата си година. Положителната тенденция е по данни на Българския лекарски съюз.

Досега 357 медици са заявили готовност да напуснат страната. През последните няколко години броят им намалява. През 2014-та например са били 546.

За сравнение, медиците, които са получили право да практикуват у нас са малко повече от заминаващите. Но все трябва да имаме предвид, че някои лекари напускат професията или се пенсионират.

Детските невролози у нас са не повече от 30. Д-р Мая Колева специализира в тази рядка, но важна област в болница "Св. Наум".

„Това дава една тръпка да се задълбочиш, да се запознаеш, да търсиш, да искаш да знаеш, да искаш да помогнеш, защото тези деца, бидейки тук в България разчитат на теб”, коментира д-р Колева.

Българският лекарски съюз връчи стипендии на 31 специализанти и докторанти - по 400 лева месечно през следващата година.

„Много е важно да се осигури младите хора да виждат своето кариерно развитие в България”, заявява д-р Юлиан Йорданов от Българския лекарски съюз.

След получената награда, д-р Колева се връща при пациентите и учителите си.

Оценката на малките си пациенти д-р Колева събира в безценна колеция. Бъдещето си - несъмнено вижда в България.

С най-голямо желание лекарите напускат България, за да практикуват в Германия.

Данните показват, че предстоящият брекзит не се е отразил драматично на нагласите на лекарите и Великобритания продължава да е втората най-предпочитана държава на българските медици.