По-евтин природен газ - това прие Комисия за енергийно и водно регулиране. Синьото гориво ще струва 60,41 лв. за мегават час.
Намаляването спрямо предходния месец септември е близо 5%.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за октомври. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 30 септември  включително.