Всички пенсионери ще получат по 70 лв. за Великден, съобщиха от Министерския съвет.

Правителството е приело неприсъствено постановление, с което е одобрило допълнителен трансфер в размер на 142 888 760 лв. по бюджета на Държавното обществено осигуряване, за да се осигури тази помощ.

Допълнителната сума ще се изплаща независимо от размера на получаваната пенсия и ще достигне до над 2 млн. пенсионери, уточниха от МС.