Пловдив днес тържествено се разделя с титлата Европейска столица на културата.

Празничната програмата е обединена от четирите годишни времена на Вивалди, които символизират и четирите основни платформи на Пловдив 2019: Сливане, Трансформиране, Възраждане и Релаксиране.

От фондация „Пловдив 2019“ са подготвили послание към следващите европейски столици – пластика, която представлява парче от историята на града.

Следващите европейски столици на културата са градовете Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия).