Платени глоби към КАТ фигурират като неплатени в системата на пътните полицаи. Парадоксът създава всекидневни скандали пред гишетата за плащане на наказания и подаване на документи.

Най-яростните скандали стават в Областната дирекция на полицията в София, защото хората, които идват, например, за да подменят личните си документи или шофьорски книжки, не живеят в столицата, а в областта. Това на практика означава, че ако те имат написан фиш за неправилно паркиране в Самоков и са го платили в банка в града, за да докажат, че вече не са длъжници, трябва да се върнат отново дотам, за да вземат копие на вносната си бележка.

Проблемът става още по-голям, ако гражданинът е бил наказан преди 2 години например и не помни в кой точно клон е платил задължението си. Все пак малко от нас пазят вносните си бележки за платени наказания към Пътната полиция с години. Защо се получава така - системата, с която работи КАТ често пъти пропуска да отбележи като платени някои наказания.

Преди няколко месеца Марияна идва в КАТ заедно със сестра си. Преди да свършат работата си на гишето за издаване на нови документи се оказва, че сестра й има неплатено задължение към пътната полиция от преди няколко месеца. Жената ясно си спомня, че е платила глобата. Документ затова обаче не пази, а без него няма кака да докаже думите си.

Проблемът със системата е от години. На практика тя приема абсолютно избирателно кои глоби да отрази като платени и кои не. Заради честите проблеми пред гишетата, служителите там търсят сами справка през банките.

„Ако гражданинът не може да го направи, се влиза в системата по сметка и се проверява дали са внесени парите и дали са постъпили по сметка. Това го правим чрез справка, която отнема няколко дни”, обяснява гл. инсп. Борислав Пунев, Охранителна полиция в ОДМВР.

Често при попълване на вносните бележки гражданите правят грешки. Глобите към КАТ може да се платят през 31 банки, а парите отиват в една сметка. Абсолютният давностен срок за наказания на пътя е три години.

Важно е да се знае, че лихва върху глобите няма. По закон всички неплатени глоби до Пътната полиция се пращат към НАП след 6 месеца.

Проблемът със системата скоро ще бъде решен, обещават от Пътната полиция. След няколко месеца трябва да тръгне нова система, на която се разчита да ликвидира неточностите на старата. Съветът дотогава е - пазете платежните си документи, за всеки случай.