Бали с пластмаса и хартия горят на пункт за вторични суровини във Враца. В града се усеща силна миризма на дим и хората са притеснени. Според Гражданска защита обаче до момента не са констатирани вредни емисии в атмосферата и няма опасност за хората.

Пожарът лумнал снощи към 19:00 часа на открита площадка за временно съхраняване на негодни за рециклиране битови отпадъци. Балираната хартия и пластмаса е предназначена за изгаряне в циментовия завод край Бели извор.

"Пожарът не е умишлен, а е предизвикан от високите температури", заяви Пенчо Пенчев, представител на фирмата-оператор на обекта.

На място е била изпратена цялата налична техника на пожарната. Към 22:00 часа огънят е бил локализиран, но впоследствие отново се е разгорял.

Най-големите притеснения са за здравето на хората, тъй като опасността от обгазяване на града не е отминала. В момента експерти на Регионалната измервателна лаборатория вземат нови проби.

Към момента съдържанието на вредни въглеродни и серни емисии във въздуха над града е под пределно допустимите норми. Гражданите могат да следят и показанията на автоматичната измервателна станция край жп-гарата.

 Потребители ни изпратиха снимки и видеоматериали в рубриката „Аз, репортерът”. Кадрите можете да разгледате тук.