Във връзка с предстоящите празници от МВР припомнят основните правила за безопасност при използване на пиротехнически изделия – пиратки и фойерверки:

- Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие;
- Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност;
- Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване;
- Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод;
- Спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора;
- Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни;
- Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери;
- Не използвайте самоделно направени фойерверки;
- Препоръчително е, когато използвате пиротехнически изделия, да разполагате с вода или пожарогасител, които да използвате при евентуално възникнал пожар;
- Ако при употреба, пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода;
- Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност;
- Бъдете внимателни, ако има силен вятър;
- Не пушете, докато пренасяте пиротехническите изделия;
- Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия;
- Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата може да предизвика локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно;
- купуването на пиротехнически изделия от нерегламентирани места крие опасност.  

Забранено е използването на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали и в районите на здравни, учебни и социални заведения, храмове и манастири.

Същевременно от МВР отчетоха, че при 303 съвместни проверки за пиротехнически изделия в търговската мрежа , извършени от служители на КОС и експерти от ДАМТН, са открити 25 продукта, несъотвестващи с изискванията; издадени са три заповеди за спиране на фойерверки с нарушена опаковка.

От началото на декември служителите на КОС – СДВР пък са извършили 1223 проверки в столицата и са установили 2336 нарушения, свързани с незаконно притежание на пиротехника.