Пълната либерализация на електронерегийния пазар е един от основните приоритети на българското правителство. След 1 януари 2016 година българският електроенергиен сектор ще бъде поставен в една качествено нова и различна ситуация.

Това ще бъде ситуацията, в която цената на електрическата енергия ще се определя по единствения и най-обективен критерий – критерият на пазара. Цената на електрическата енергия ще се определя от търсенето и предлагането.

Това заяви в предаването „Лице в лице” енергийният министър Теменужка Петкова и допълни, че Комисията за енергийно и водно регулиране ще има друга функция – тя ще определя цената за пренос, цената за достъп и цена „задължение към обществото”.

"Цената ще се определя единствено и само от пазара, от търсенето и предлагането. Това, което ще се случи след 1 януари 2016 г. е една изключително сериозна крачка напред в развитието на българската енергетика, каза министърът и обясни, че българия е една от последните страни от ЕС, която не е въвела пълната либералицазия на своя електроенергиен пазар", допълни министърът. Тя каза още, че статутът на НЕК ще бъде променен със законодателни промени.

Очаква се леко повишение на цените на електроенергията

Гражданите не бива да се притесняват от това, което предстои, успокои Теменужка Петкова и допълни, че в началото се очаква леко повишение на цените на електроенергията и след това понижение. Това показва практиката в другите страни в момента на либерализация на електроенергийния сектор. 

Частният бизнес в бордовете на държавните предприятия

Бизнесът е добре дошъл в бордовете на държавната енергетика, но хората, които ще предложат трябва да нямат конфликт на интереси, да нямат собствен бизнес, да нямат участия във фирми и компания, заяви министър Петкова.

Отношенията между ВЕИ-производителите и държавата

Тези отношения са породени по силата на закон, който е на база на директива на ЕК, която е транспонирана в националното законодателство. Проблемът тук опира до това с какви темпове се е дало възможност на тези ВЕИ-производители да инвестират в този сектор, заяви министърът на енергетиката и допълни, че ако държавата е имала някаква плановост по отношение на това с колко и с какви темпове трябва да се инвестира в този сектор, нещата може би са щели да изглеждат по друг начин.

Тя каза, че е привърженик на пълната прозрачност в сектора и е съгласна с осветляването на собствениците на ВЕИ-та.

Трябва да се въведе регистър на всички производители на енергия в сектора, смята министърът.

Проучванията за газ на "Шел" на Силистар

Това е една сериозна крачка в посока диверсификация на източниците и на маршрутите да за доставка на природен газ.

Програмата която "Шел" е на стойност 18 млн. и 600 000 евро., като са предвидени мерки и за опазване на околната среда, както и бонуси за общините, на територията на които ще се извършват тези проучвания. 4 млн. и 900 хил. евро ще постъпят веднага в бюджета още при подписване на договора.

Геоложките проучвания на блок Силистра са изключително надеждни. След няколко години България ще бъде способна да задоволява своите потребности с местен добив, смята министър Петкова. Тя успокои, че технологията е абсолютно безопасна и в нея няма нищо притеснително.

Американските Марици

"БЕХ стартира процедура за набиране на ресурс, явиха се 12 банки, които са най-големите банки в света. Тези банки ще участват за облигация по отношение на този кредит. От друга страна се появиха и две банки, които ще дадат оферта във връзка с предоставяне на синдикиран заем – до 650 млн. евро.

БЕХ трябва да ги вземе като заем, тъй като няма ресурс, това е едно много сериозно задължение, което НЕК има към двете американски централи. Те пък от своя страна имат задължение към българските мини, те не плащат на мините поради това, че не получават своите средства регулярно и в пълен размер от НЕК. Тава създава едно много сериозна междуфирмена задлъжнялост в системата", заяви министърът на енергетиката и допълни:

"Смятам, че с един такъв кредитен ресурс, с разплащането на американските централи и приспадането от сумата, която НЕК дължи на двете американски централи и превеждането им директно на мините, около 350 млн. лв. са това, смятам че ще се отпуши системата и ще се даде възможност мините да се разплатят със своите доставчици, да погасят своите задължения и на практика да се елиминира тази междуфирмена задлъжнялост”.

Според Теменужка Петкова с въвеждането на пълната либерализация в електроенергийния сектор ще дойде и възможността за промяна на договорите.