Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести). 

ЦЪФТЕЖ НА ОВСИГА

През новата седмица от житните треви ще цъфтят видове като овсига, тимотейка и троскот.

ЦЪФТЕЖ НА ТИМОТЕЙКА

В полетата ще цъфтят царевиците, които също ще дразнят по-чувствителните към полени. 

ЦЪФТЕЖ НА КОПРИВА

Продължава цъфтежът на копривата и пелина.  

ЦЪФТЕЖ НА ПЕЛИН

Ако имаме сравнително суха седмица, каквито са очакванията, концентрацията на цветен прашец във въздуха ще се повиши.