Корупцията остава голямо предизвикателство за върховенството на правото в България. Това е едно от заключенията в доклад, представен пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Документът разглежда обезпокоителни примери за погазване на незавизимостта на съдебната система.

На страната ни се препоръчва продължаване на реформата във Висшия съдебен съвет и прокуратурата.

Една от предложените конкретни мерки е създаване агенция за противодействие на корупцията.

Докладът разглежда подобни проблеми и в Румъния, Полша, Молдова и Турция.