Инспекцията по труда иска съдът да обяви в несъстоятелност десетки некоректни работодатели. В първите дни на новото си правомощие, инспекторите подадоха и първите искове. Междувременно рекорден брой хора искат обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията.

Инспекцията по труда вече може да иска от съда да открие процедура по обявяване в несъстоятелност на некоректни работодатели.

Условието е поне 1 заплата да се бави поне 2 месеца на поне 1/3 от работниците. Към момента в 30 фирми ситуацията е точно такава, а първите искове в съда вече са внесени.

Ощетените работници трябва да знаят, че за да получат обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията, първо трябва да изчакат решението на съда. Ако той открие процедура по обявяване в несъстоятелност, тогава да подадат документите си във фонда.

Напливът там тази година е голям, защото се позволи повече хора да имат право на обезщетение – предишни години около 400 – 500 души бяха в тази ситуация, а само през първите месеци на 2018 г. броят им е 1500.

При достатъчно доказателства Инспекцията по труда вече ще иска от съда да обяви в несъстоятелност некоректни работодатели.

Проверени са около 250 проблемни фирми, за 30 от тях процедурата е в ход. Първите искове в съда са за предприятия с около 50 работници. Промените имат и дисциплиниращ ефект.

"Стимулираха част от работодателите да си погасят задълженията към работниците и отпаднаха от нашия списък", обяви Теодора Дичева от ГИТ.

Когато съдът открие процедура по несъстоятелност, потърпевшите могат да поискат обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията.

Право имат тези, които са със забавени заплати през последните 3 години, т.е. след 2015 г..

"Гарантирани вземания могат да бъдат до 6 начислени, но неизплатени възнаграждения или обезщетения, а не всичко, което се дължи от работодателя", каза Кина Койчева от НОИ.

Таванът на обезщетението е 1300 лв. на месец. Заявлението се подава до 3 месеца от откриване на процедурата по несъстоятелност.

Ако тя е открита преди година или две и този срок вече е изтекъл, заявлението трябва да се подаде до средата на май.

Срещу фирмите, които нямат законен представител, офис или са прехвърлени на социално слаби – инспекторите засега са безсилни.