На специална церемония във ВМА връчиха удостоверенията на първите 50 лекари и медицински сестри, преминали успешно първия по рода си в България курс за „Оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“.

Обмисля се преминалите курса да бъдат изпратени на 5-дневно посещение в Центъра за спешна медицинска помощ в Италия, който е един от най-големите в Европа и където на място да се запознаят с възможностите за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

Това каза здравният министър Асен Меджидиев, който заедно с вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов присъстваха на събитието.

Министър Меджидиев подчерта, че след години на обсъждания от предходни правителства най-после се създава Център за спешна медицинска помощ по въздуха, с цел устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на лица със спешни състояния, при които е наложително транспортиране във възможно най-кратки срокове на големи разстояния.

„Чрез комбинацията от оборудването на хеликоптерите и високоспециализираните медицински екипи най-сетне ще можем да предоставяме навременна помощ, дори и в най-отдалечените места, а България ще има медицински услуги на световно ниво", каза от своя страна Атанас Пеканов.

Той допълни, че по Плана за възстановяване и устойчивост има заложен сериозен финансов ресурс за оказване на медицинска помощ по въздуха, за модернизиране на болнични заведения, на лечебните заведения за педиатрична, онкологична и  психиатрична помощ, за изграждане на центрове за лечение на инсулти, но всичко това трябва да върви с реформи.

"Една от тях е за създаване на фонд за насърчаване на по-балансирано разпределение на медицински специалисти в страната, така че и в най-отдалечените селища да има достъп до медицински грижи", каза още Пеканов.

По време на събитието здравният министър припомни, че процедурата по пристигането на първите дава хеликоптера се очаква да приключи към 15 юни. Пилотите на първите два хеликоптера ще бъдат чужденци, които са изключително квалифицирани кадри.

Той поясни още, че базите са готови и че ще има и готови площадки, като целта е да се спази „златният час“ при спешен случай.