57 000 първокласници се очаква да прекрачат училищния праг. Според психолозите за много от тях това е един от най-важните моменти в живота им. Той обаче невинаги е свързан с позитивни емоции. Според психолога Пламен Димитров първият учебен ден е предизвикателство и за родителите.

Емоциите, които са най-често срещани, са: напрежение, безпокойство, вълнение.

Общи съвети към родителите според Димитров могат да се обобщят в няколко точки:

Снимка: Редакторски екип

По думите на психолога Пламен Димитров много родители имат финансови затруднения и често пъти пренасят стреса и тревожността върху децата си.

Снимка: Редакторски екип

„В някои семейства родителите са притеснени, защото искат да дадат най-доброто за детето и да му създадат условия, невинаги това е по силите им. Ние все пак живеем в държава, в която 80% от хората трудно посрещат ежедневни разходи, а началото на учебната година винаги е свързано с такива допълнителни разходи, цените много нараснаха за някои важни за децата неща“, допълни Димитров.

Има и други родители с ученици, за които 15 септември е празник, показва и нашата анкета.

Позовавайки се на дългогодишната си практика, Пламен Димитров отчита, че все повече родители търсят помощ от психолог няколко месеца след първия училищен звънец. Въпросите им са свързани с нарастващия стрес на детето, породен от учебния режим и отношенията в класа.

Снимка: Александра Ничева

„Някои имат академични затруднения с материала и с преподаването, други имат групова динамика в класовете, която често пъти се отразява негативни – конфликти, грубиянство. Някои деца са травмирани в миналото и пренасят този си опит в очакванията и това ги държи в доста напрегнато състояние в началото на учебната година“, сподели психологът.

Според Димитров начинът, по който се усвоява материалът от децата, е ключов фактор за развитието на учениците. Още по-важни са уменията, които се придобиват от наученото – те трябва да бъдат процесуални умения, на база на които учениците да могат да се справят с различни социални ситуации, да търсят самостоятелно информация и да формират нагласа за самостоятелно развитие.

Росен Димитров, Александра Ничева, Симона Радева, Каролина Занкова