Депутатите не приеха проект на решение за прекратяване на споразумение между правителството на България и на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Точката беше включена в дневния ред по предложение на парламентарната група на „Възраждане“.

Споразумението е свързано със съвместното ползване с американски военни на четири военни бази у нас.

С проекторешението се възлагаше на Министерски съвет незабавно да предприеме действия по прекратяване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано на 28 април 2006 година, с едногодишно предизвестие по дипломатически път.

Задължаваше се Министерски съвет до един месец, считано от обнародване на решението, да изготви и внесе в Народното събрание доклад за имуществените, трудовите, отбранителните и други последици от прекратяване на споразумението, отчет за собствеността в базите, извършените разходи от страна на България по време на действие на споразумението, получените приходи, общ брой военни и цивилни лица, ползвали базите за периода на действие на споразумението.

Николай Дренчев от "Възраждане" заяви, че тези бази не са НАТО-вски и не са свързани по някакъв начин с някаква колективна отбранителна сигурност на отбранителен съюз, на който България е член.

"Това са частни американски бази, които се намират на наша територия само благодарение на въпросното споразумение", добави Дренчев. 

Той посочи, че не са за съвместно ползване. Най-важният ми аргумент, който искам много внимателно да осмислите, е, че тези бази не са безплатни, каза Дренчев. Той повдигна и въпроса за безопасността на тези съоръжения.

В хода на дебата от групата на БСП предложиха корекции в проекторешението. С предлаганите редакции се възлагаше на Министерски съвет да изготви анализ за резултатите от споразумението и се задължаваше правителството да включи в доклада си имуществените, трудовите, отбранителните и други последици от прилагане на споразумението, отчет за собствеността в базите, извършените разходи от страна на България и на САЩ.

"Смятаме, че в тази част от проекта за решение на „Възраждане“ има логика да получим една пълна информация за всичко това, за което те говорят, но не след като бъдат закрити, а преди да бъдат закрити, да видим какви са резултатите от прилагането до момента и нека тогава да направим дискусията вървим ли към закриване или не", посочи Кристиан Вигенин. 

Депутатите отхвърлиха както предложените редакции от социалистите, така и проекта на решение, внесен от „Възраждане“, отбелязва БТА.