Депутатите одобриха на първо четене предложението за въвеждане на доброволна казарма за срок до 6 месеца, предаде БГНЕС.

Новите текстове са залегнали като промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и предвиждат всеки, който е пълнолетен, но няма навършени 40 години, да премине напълно доброволно два модула на военно обучение – начална военна подготовка и специална военна подготовка.

Срочната военна служба ще е с продължителност до 6 месеца, а целта е да се окомплектоват военните формирования с резервисти и със запасни. Във времето на изпълнението на договора за срочна служба доброволците ще са със статут на военнослужещи и ще получават възнаграждения.

Финансовото осигуряване ще бъде изцяло за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Приетите на първо четене промени предвиждат и възможността за обучение на учениците за защита на Отечеството в рамките на не по-малко от десет учебни часа.

Предстои текстовете да бъдат окончателно одобрени и на второ четене.