Елена Чернева-Маркова е новият зам.-омбудсман на България. Депутатите одобриха кандидатурата ѝ с 93 гласа „за“ в пленарната зала.

Тя беше номинирана от омбудсмана Диана Ковачева след изслушване на двама кандидати, предложени от неправителствени организации.

Коя е Елена Чернева-Маркова?

Елена Чернева-Маркова придобива образованието си в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а като юрист има 30-годишна адвокатска практика в областта на административното, гражданското и трудовото право.

Като дългогодишен ръководител на Националното бюро за правна помощ тя се е занимавала активно с проблемите, свързани с правата и свободите на гражданите.

По нейна инициатива са създадени редица нови инструменти за опазването на правата на гражданите – националния телефон за първична правна помощ, укрепването на националните центрове за консултиране, както и разширяването на групите лица, ползващи безплатна правна помощ.