Законопроектите за хората с увреждания влизат за окончателно гласуване в пленарната зала.

Очаква се депутатите да дадат „зелена светлина” на промените, които ще влизат в сила поетапно.

От януари ще започне изплащането на новите месечни социални помощи, които ще се полагат и на пълнолетните.
Размерът им ще зависи от увреждането и от линията на бедност.

Ще има квоти за наемане на работа на хора с увреждания, а изделията и помощните средства минават към здравното министерство.

От септември ще се полага личен асистент по Закона за личната помощ.