Осигурени са около 100 млн. лв. за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова, след срещата с ръководството на браншова камара "Пътища".

В понеделник започва дейността на работна група, която да намери решение на натрупаните проблеми със заплащането на строителните фирми.

Комитова обясни, че всяка година на държавата са необходими около 1 милиард лева за текущи ремонт и поддържане на пътищата, и те трябва да се залагат в бюджета.

„Такива са данните в последните 4 години. Според нас това ще намали стреса в пътностроителните фирми от началото на година до края да очакват дали ще има средства, или не“, каза служебният регионален министър Виолета Комитова.