Панагюрското златно съкровище е на държавата. Върховният административен съд отказа да го впише в регистрите като частна собственост.

За собствеността на съкровището се водят десетки дела от наследниците на хората, който са го открили. Братя Дейкови, които намират златото през 1949 г., са изпълнили своето законово и гражданско задължение. Получили са възнаграждение за това, че са го предоставили на държавата.

Това са част от мотивите на върховните магистрати, които категорично отказват да впишат панагюрското злато в регистрите като частна собственост. Според съда е недопустимо да се водят подобни дела, тъй като още от откриването си, златото е вписано като държавна собственост в инвентарната книга на Пловдивския музей. Решението не е окончателно и може да се обжалва.