Още опасни стари пестициди в Старозагорско. Днес ще се проведе поредна акция по обезвреждането на около 1000 килограма - този път в село Плоска могила.

В останките на постройката зад мен в две помещения са се съхранявали старите пестициди. Опасният отпадък е тук от 1989 година. И защото е бил оставен на милостта на природата, чувалите, в които е съхраняван, са се разкъсали и съдържанието се е посипало по земята.

Екологичната бомба е престояла десетилетия на около стотина метра от село Плоска могила.

„Всичко е разрушено и тъй като е отворен складът, атмосферните условия влияят твърде много на чувалите, всичко се е разпаднало и от навятата пръст и от падналите тухли, които са вътре, които са контаменирани, всичко трябва да се изнесе“, каза Иван Попов - експерт ПУДОС.

От десет години кмет на Плоска могила е Недко Леонардов. От началото на кметуването си, той води кореспонденция с институциите заради опасния отпадък 

„Идваха, завиваха, гледа -една институция, друга институция, тука скоро пак. Идваха, писаха, правеха протоколи, протоколи“, обясни Недко Леонардов -кмет село Плоска Могила.

„Намерихме сулфат, сяра, Арсен, живак. При дълго вдишване, тогава е опасно. Или ако попадне в почвата“, поясни Филип Мюза - представител на френската фирма за унищожаване на пестицидите.

Складът на бившето ТКЗС с опасните отрови е далеч от вододайната зона. Но представлява заплаха, когато завали.

„При големите дъждове проливните, по някой път мой оттам мой да влезе в селото. Имали сме тука наводнения“, каза Леонардов.

Количествата днес ще бъдат препакетирани и откарани до края на годината във Франция, където ще бъдат унищожени.