Министерството на образованието и науката (МОН) размисли и се съгласи с повечето обществени критики, свързани с новите учебни планове и програми.

Така се възстановява броят часове по философия (психология, логика, етика, право, философия) в гимназиалната степен.

От МОН казват, че предложението им за намаляване е било породено от идеята учебният предмет "гражданско образование" да се обособи още в първи гимназиален етап, като отнеме част от темите и проблемите, изучавани през философския цикъл.

Сега обаче гражданското образование като нов предмет ще се появи само в ХI и в ХII клас.

Възстановява се и броят часове по физическо възпитание и спорт. Предишното предложение на МОН беше те да се намалят с половин час седмично, тъй като у нас имало повече часове по физкултура, отколкото в другите държави от ЕС.

Една от най-критикуваните промени – намаляването на часовете по чужд език в езиковите гимназии сега е променена в обратна посока – те се увеличават в IХ клас.

Образователното ведомство предлага и нов допълнителен рамков учебен план за разширено изучаване на чужд език, в който в VIII клас чуждият език ще се изучава с достатъчно голям хорариум, като същевременно в учебния план ще присъстват и учебните предмети история и цивилизации, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

В новите предложения има и още важни промени:

Основно образование ще с придобива вече след VII клас, а не както е сега - след VIII.

Гимназията пък се разделя на два етапа - до X и до XII.

Лятната ваканция става по-къса за някои ученици. В първи клас ще се учи до 30 май, в четвърти - до 15 юни, а в седми - до 30 юни.