Министерски съвет ще отпусне допълнителни 10 млн. лв. към Министерство на здравеопазването за осигуряване на медицински кислород и азот за болниците в страната.

Средствата ще бъдат предоставени като субсидии на лечебните заведения, в които се приемат пациенти с COVID-19 и се провежда лечение, което изисква прилагане на кислородотерапия.

Причината са значително повишените разходи и консумация за медицински кислород и азот.