Замърсяване на река Камчия край Шумен. Източникът - отпадни води от местното общинско сметище. Има ли риск от екокатастрофа, провериха кореспондентите ни.

Стефан често идва за риба на реката, последният път вижда, че водата се оцветява в ръждиво.

„Забелязах неестествения цвят, който идва от малката рекичка, притеснително е за мен, като българин и човек, който е постоянно сред природата“, каза Стефан Стефанов.

Снимка: btvnovinite.bg

Подава сигнал към институциите. Екоинспекцията установява, че замърсяването идва от отпадните води на близкото общинско сметище за битови отпадъци на града.

От общината казаха, че проблемът  е стар, но че замърсяване има рядко, а причината е липсата на пречистване на отпадните води.

„Последните години се наблюдава едно сериозно запълване на депото, поради увеличаване на битовите отпадъци и оттам води до увеличаване точно на този инфилтрат“, съобщи Боян Тодоров, зам.-кмет на Шумен.

В рамките на година предприетите мерки ще дадат резултат

„Увеличаване капацитета на помпите, максимално подобряване на оросителната система, така че да се намали до минимум количеството инфилтрат, което евентуално би изтекло“, заяви Живка Атанасова, гл. експерт "Екология"  в община Шумен.

Дали замърсяването е опасно за хората и за околната среда, ще покажат резултатите от лабораторните проби.