Археолозите, проучващи обект в северозападната част на Външния град на Плиска откриха оловен печат на княз Борис-Михаил, съобщават от Националния исторически музей.

Снимка: Национален исторически музей

Обектът представлява голям архитектурен комплекс от X-XI век, от типа на т.нар. крайградски столични имения. С особеностите на своята архитектура и най-вече с откритите в него многобройни и разнообразни по предназначение археологически материали, той се явява един от най-големите производствени структури в тази част на Плиска.

Разположен върху невисока тераса между две суходолия – Асардере и Дениздере, неговата планировка в много отношения напомня за някои старобългарски паметници, изградени на принципа на вписани един в друг правоъгълници с ориентация изток-запад.

Снимка: Национален исторически музей

Откритието е направено при проучването на сектор, западно от входа на църквата върху ходово, ниво настлано със строителна керамика и плочести камъни. Намирането на печата е голям шанс за археолозите, тъй като сградата е била напусната организирано и всички материали са били изнесени още през средновековието.

Твърде вероятно е това да е бил дома на аристократ, свързан с владетелското семейство и напускането да е станало при преместването на столицата от Плиска в Преслав.

Така нареченият обект 41 се изследва от екип с ръководител доц. д-р Константин Константинов, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Снимка: Национален исторически музей

От 2018 г. проучването е включено в програмата на Националния исторически музей и към екипа се присъединява Ивайло Кънев, уредник в отдел „История на България през средните векове“ на музея.