Изложбата „Страници от историята на България в Държавен вестник 1879-2019” отбелязва 140 г. от излизането на брой първи на официалния държавен печатен орган, основан с указ от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата.

Документалната изложба бе открита в Столичната библиотека на площад „Славейков”.

Държавен вестник излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки присъствен ден. През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и др., официални документи – конвенции, договори и др., а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и др.

В изложбата се представени факсимилета на документи, обнародвани в Държавен вестник, свързани с важни събития, променили развитието на българската държава - оригинални текстове на манифестите, с които се обявява Съединението на Княжество България с Източна Румелия 6 септември 1885 г., обявяване на Независимостта на България 22 септември 1908 г., абдикацията на цар Фердинанд, закони и укази.

Във витрините са подредени книги от фонда Книжовно наследство в Столичната библиотека, свързани със събитията, отразени в изложбата. Авторите на част от тях са участници в събитията, други са дело на чуждестранни журналисти и изследователи. Някои от заглавията в изложбата са единствени и са притежание на Библиотеката на София.

„Нашият акцент в изложбата са книги, които са свързани със събития, отразени в Държавен вестник. Някои от книгите са първи издания и единствени, намиращи се в Столичната библиотека“, заяви директорът на библиотеката Юлия Цинзова, която откри експозицията.

„В седем табла сме се опитали да проследим всичките броеве на Държавен вестник от началото до съвременността и приемането ни в НАТО“, добави Даниела Ветовска от сектор „Книжовно наследство“ в Столичната библиотека.