Днес отбелязваме Световния ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма. Аутизмът е заболяване, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човек. Повечето лекари го определят по-скоро като състояние, а не като заболяване.

На 18 Декември 2007 година Общото събрание на ООН Прие резолюция 62/139, с която обяви 2 април за ден, посветен на повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма. С това свое решение Обединените нации установиха един от трите дни в годината, официално посветени на вид заболяване. Тази резолюция цели да привлече вниманието на света към проблемите на аутизма, като вид нарушение в развитието, засягащо десетки милиони.

По този начин ООН дава израз на своята загриженост за нарастващия брой деца, диагностицирани в аутистичния спектър, затова че проблема се превръща във вид епидемия и алармира за необходимостта от ранна диагностика и ранна интервенция за всички засегнати.

Събития по цял свят ще отбележат световния ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма. С това ще се даде глас и на онези хора по света, които не са диагностицирани, които търсят подкрепа и разбиране в обществото ни, опитвайки се да осмислят света,чиито възприятия за него са така различни.

2 април както в България, така и по света, ще отбележи уникалния свят на съществуване, различното мислене, специфични интереси и способности на хората с аутизъм.