Светият Синод  призова Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия Закон за социалните услуги, както и за отмяната му, или основното му преработване.

В становище от Синода припомнят, че са загрижени за съхранение на семейството и за възпитанието на децата в християнските ценности.

Светият синод призовава управляващите да се създаде такава законодателна уредба, която да защитава и укрепва традиционното семейство, да съдейства за преодоляване на демографския срив, ефективно да пази децата и жените от опасностите, на които могат да бъдат подложени.

От Светия синод заявяват, че чрез някои от разпоредбите на Закона за социалните услуги по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители.

Създават се предпоставки за един модел на намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби, посочват от Синода.

"Овластяването" на детето се пропагандира винаги с идеите за репродуктивно здраве и права на децата, но зад тази терминология според Синода се крие опит за демографски контрол в семейните отношения.

Светият синод с тревога констатира, че така наречените нови "семейни политики", в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията, се казва още в съобщението.