От днес отпадат ограниченията за българите, искащи да живеят и работят в Швейцария.

Те ще могат да пребивават свободно в страната, но само при условие, че имат работно място и представят на властите своя трудов договор.

Това стана възможно, след като преди две седмици швейцарското правителство отмени квотите за български и румънски граждани.

По данни на миграционните служби нашите сънародници в Швейцария са повече от 11 хиляди.