Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). 

От утре до сряда, заради валежите, във въздуха концентрацията на прашец ще бъде ниска. 

Повишение се очаква в четвъртък и особено в петък.

В събота и неделя в местата с дъжд въздухът ще се изчисти от полени. В местата без валеж поленовата концентрация ще продължи да се повишава.

ЦЪФТЕЖ НА БРЕЗА Фото: Мариела Христова

От алергизиращите растения най-активни през следващите дни ще бъдат брезата и габърът.