Учениците, класирани по първо желание след първия етап на класирането в гимназиите след 7. клас, се записват в училището, в което са приети.

Училищата ще приемат документи за записване на 13, 14 и 15 юли от 8 до 18 часа. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втория етап на класирането, информират от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град.

Учениците, които са класирани по второ или следващо желание и не са удовлетворени от класирането си на първия етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап само на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първото класиране.

Софийската математическа гимназия (СМГ) отново е с най-висок минимален бал за кандидатстване след 7. клас в столицата - 485,750 точки от максимум 500. От СМГ са и петимата пълни отличници на изпитите от националното външно оценяване.  

Класираните ученици се записват в 8. клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелството за основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и в професионални паралелки в профилирани гимназии, в обединени и средни училища, както и за профила "Спорт".