Министерски съвет предлага председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Атанас Атанасов да бъде освободен.

За този пост е предложен за назначаване Антоан Гечев.

Антон Кутев посочи като причина необходимостта да се гарантира устойчивост на системата за защита на националната сигурност.

„Под ръководството на Атанасов е осъществявана дейност по неспазване на презумпцията за обективност и безпристрастност“, допълни Кутев.

Антоан Гечев е бил заместник-директор на Служба „Военна информация“ в периода 2018-2020 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „ Военно дело“ от ВА „Г. С. Раковски“.