Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд-Бургас, което отхвърля оспорването на забраната за строителство на сграда за отдих и курорт на „Каваците“.

Причината е, че в рамките на местността е установено наличие на сиви дюни.

Съдът е назначил две експертизи на първа инстанция, които потвърждават, че качествените характеристики на терените съответстват на характеристиките на природните местообитания на стабилизираните сиви дюни.

Това е третото административно дело, по което върховните съдии се произнасят в защита на местността „Каваците“.