Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, директорите на столичните многопрофилни болници и председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания - Евгения Александрова, представиха реализираната програма за предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа в петте общински здравни заведения за активно лечение в София.

Инициативата се осъществява в Първа многопрофилна болница за активно лечение, Втора многопрофилна болница за активно лечение, Четвърта многопрофилна болница за активно лечение, Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ и  Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов".

Грижата е достъпна както за тежкоболни пациенти, така и за техните близки. Програмата е отворена за пациенти от целия град, а не само за лекуващите се в общински лечебни заведения. 

Координати на психотерапевтите вече са обявени на страниците на болниците, като предоставянето на психологическата помощ е напълно безплатно и се осъществява по график – всеки ден по четири часа. 

Така тежкоболните пациенти ще имат възможност да се обърнат към психолог, а на пациентите с онкологични заболявания задължително ще се предлага психологическа помощ да от страна на лекарите. 

Палиативната грижа не замества, а единствено допълва стандартната грижа, като така ще се комбинират усилията на широк кръг специалисти в полза на пациента.

„Идеята ни е да помогнем на хората да преминат по-лесно през стреса и тежкия период на лечение, като и да съдействаме за добрия му завършек. Скоро, заедно с пациентски организации и експерти ще представим подробна програма за информиране и профилактика на онкологичните заболявания“, коментира Георги Георгиев.