Разкриване на нови гранични пунктове, кораб за бреговата охрана, дронове и поддръжка на хеликоптери – това са част от заложените дейности по Националния план за развитие на способностите, за управление на границите и за връщане на нелегално пребиваващите граждани от трети страни.

Предвижда се подмяна на съществуващите кабини за извършване на гранични проверки с нови, в които да се обособи място за снемане на биометрични данни на лица.

Снимка: БГНЕС

Също така ще бъдат доставени средства за проверка на укрити лица, цифрови фотоапарати, криминалистически куфари и микроскопи.

Планът, който е приет на 24 ноември от Министерския съвет, залага развитие и въвеждане на техническите средства до декември месец тази година.

Снимка: Главна дирекция „Гранична полиция”

Човешките ресурси

Документът обръща внимание на повишаване на капацитета на човешките ресурси и връщането на гражданите на трети страни. Ще се проведат конкурси за служители и за експерти в областта на връщането.

Съществуващият капацитет ще се увеличи, като се засили сътрудничество със съседни страни и "Фронтекс" - Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Снимка: Главна дирекция „Гранична полиция”

Страната ще участва в съвместни операции, ще обменя информация през системата EUROSUR и ще има добре установени функционални споразумения за реадмисия. 

Възможните сценарии

Експертите, изготвили плана, начертават три основни сценария около ситуацията по границата ни с Турция. Според базовия южната ни съседка би предоставила гражданство на 200 хиляди високо квалифицирани мигранти от Сирия, а за останалите планира връщане в контролираната от Турция ивица.

Голям брой сирийци нямат интерес да се върнат във все още разрушената Сирия, където има потенциал за бъдещи експлозии и насилие. Това ги превръща в потенциални нелегални мигранти, които търсят начини да напуснат Турция и да продължат пътя си към страните от Западна Европа.

Песимистичният сценарий предвижда Турция да спре изпълнението на сключените договорености в ЕС. Риск пред сигурността се явява коридорът към Европейския съюз през Западните Балкани.

През следващите години страната ще постигне свързаност в информационна система за целите на управлението на границите, миграцията и правоприлагането. Това ще включва въвеждането в действие на няколко системи като тази за влизане или излизане (EES) и Европейската система за информация и разрешение за пътуване (ETIAS), която ще позволи на служителите да имат достъп до данни за криминалната история на хора, които са обект на международно издирване или сигнали.

Може да се очаква, че сътрудничеството с армията ще играе все по-голяма роля в сигурността по външните граници на ЕС, както и за подпомагане на усилията на правоприлагащите органи за поддържане на обществения ред по границата или на ГКПП, се посочва още в документа.

Снимка: Главна дирекция „Гранична полиция”

Ситуация по границите на страната в резултат на войни и конфликти

Съществува реална заплаха с бежанския поток от Украйна в страната да влязат криминално проявени или свързани с терористични групировки лица, се подчертава в документа.

Вече са установени и случаи, при които украински граждани от мъжки пол извършват дейности, свързани с подпомагане вторичните движения на незаконни мигранти, без очевидна връзка с военните действия в Украйна. Проблем се явява политическата ситуация в много държави.

Авторитарните режими, развиващи се в области като Сахел, Магреб, Близкия изток, Централна Азия и близо до източните граници на ЕС, не изпълняват минималните стандарти за правата на човека. Поради това се създава невъзможност на държавите от Европейския съюз да връщат мигрантите от страните им на произход.