Осем дни преди местния вот - какви са правата ни и какво трябва да знаем преди началото на изборния ден?

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него. Това трябва да се случи не по-късно от седем дни преди изборите, т.е. до утре.

Пет дни преди вота е последният шанс за хората с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, да заявят желанието си да гласуват с подвижна урна.

В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции.