На опасна за здравето концентрация на въглероден оксид са изложени хората, които чакат на спирката в тунела на НДК. Екип на bTV измери вредните емисии след пускането на автомобили по трамвайния тунел под НДК.

Тунелът на НДК няма вентилация, а отскоро в платната на трамваите се движат автомобили.  Въздухът е осезаемо мръсен, а на тролейбусната спирка винаги чакат хора. Екипът на bTV направи замерване на въздуха със сертифицирано устройство, което показва концентрацията въглероден оксид в атмосферата.

За един час - от 8:00 ч. до 9:00 часа сутринта, вредните емисии са над нормата почти през цялото време. При едно по-дълго задържане на трафика в тунела, концентрацията стига до опасните 40 ppm.

„Въглеродният оксид е едно доста опасно съединение за човешкия организъм.Той е силно токсичен. Огромна част от  отработените газове обаче съдържат точно това съединение - въглероден оксид. Той се свързва с хемоглобина в нашия организъм”, обясни Вяра Врагова от Националната пациентска организация.

Според производителя на уреда при норма над 30 ppm на въглероден оксид, хората трябва да напуснат помещението, защото качеството на въздуха е опасно за здравето.

Според еколога Павел Антонов престъпно е да се налага хората да чакат на спирката в натоварения трафик и замърсяването в тунела под НДК.

Тунелът на НДК е двупосочен от началото на седмицата заради строежа на метрото. Премахването на трамвайното трасе и замяната му с автомобили се случва заради намерението на общината да гарантира автомобилен достъп до служителите на районния съд.