Опасните 110 тона серовъглерод вече са извън Враца. Петте специализирани контейнера за превоз на токсичния химикал напуснаха днес по обед територията на бившия торов завод „Химко”.

Цистерните ще бъдат прехвърлени по жп транспорт и продължават транспортирането към границата на България.