Огромни опашки от желаещи да се включат в безплатани курсове по чужд език и по професии се извиха в страната! От днес започна кандидатстването за втората част на програмата "Аз мога повече". По нея се отпускат ваучери за различни курсове.

За втория етап са отпуснати 50 милиона лева, които ще стигнат за ваучери за около 50-60 хиляди души. Условието е те да са самонаети или работещи на трудов договор. До кандидатстване по програмата не се допускат заети в областта на държавната администрация.

Документи се подават в бюрата по труда, където днес се извиха огромни опашки. Най-много желаещи има за курсове по английски език.