Онлайн справка в сайта на НЗОК показва кога трябва да постъпим в болница. След обновяването на портала на институцията, услугата е по-лесно достъпна. В националната листа на чакащите в момента са включени 2805 болни.

Пациентите, които имат нужда от планов прием, трябва да отидат с направление до избраната от тях болница, а лечебното заведение да определи датата за постъпване.

Данните автоматично се изпращат до НЗОК и се публикуват в портала. Оттам пациентът може да научи точната дата за прием. Ако възникне промяна, болницата има отговорност да информира болния.

"Нашите пациенти голяма част са от провинцията. И да дойде до клиниката с нагласата за прием и да се окаже, че няма места, е неприятна история", коментира началникът на Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ "Св. Анна" проф. Димитър Раев.

Клиниката е сред най-натоварените в болницата. Според справката в сайта на НЗОК там е определена дата на прием на пациент за 2020 г. От болницата уверяват, че такъв срок не съществува.

"Имаме си листа на чакащите, но тя минава в рамките на седмица-две", обяснява проф. Раев.

В националната листа на чакащите фигурират пациенти на болници в цялата страна с насрочена дата за прием след години - най-далечната през 2025-та. От НЗОК подозират, че това е техническа грешка.

"Не можем да контролираме тази дата, защото за нас е невъзможно и няма как да се направи автоматична проверка дали съответната дата е 10 или е 15. Т.е. ние не знаем пациентът за кога е плануван", коментира Таня Загорова от НЗОК

В обновената платформа на Касата е достъпна информация за общопрактикуващи лекари, специалисти, лекари по дентална медицина и болници, които предлагат високоспециализирани дейности, аптеки и медикаменти по Каса.