Електронни призовки и видео връзки в съда – това става възможно, след като депутатите промениха текстове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Целта на предложените изменения е да се въведе електронно правосъдие, като се уреди упражняването на процесуални права в електронна форма.

При извънредна обстановка, военно положение, бедствие и епидемия, подсъдимият ще може да участва в съдебно дело чрез видеоконферентна връзка. Това ще става след писмено искане на неговия защитник и по преценка на съда. 

Участниците в съдебния спор ще могат още да получават електронни съобщения и ще бъдат уведомявани за определени процесуални действия.