Проект на закон защитава длъжниците на банките от твърде големите правомощия на кредитните институции. Предложението е на омбудсмана Мая Манолова.

В защита на предлаганите от нея промени, Манолова посочи, че в момента банката може въз основа на едностранно издадени документи и данни от нейни сметки, да осъди свой длъжник и да пристъпи към принудително изпълнение.

В същото време, докато възразява, длъжникът може да остане без имущество. „Ако длъжникът смята, че има неравноправни клаузи, че лихвата е едностранно повишена от банката, че дългът не е коректно изчислен, че е внесъл повече вноски – отколкото банката отчита, той ще може да възрази и това възражение спира принудителното изпълнение”, посочи омбудсманът.

Манолова предлага длъжникът да има възможност да спре принудителното изпълнение с едно обикновено възражение, така че да се мине в процедура, с която да се провери дали наистина той дължи тези пари, както и дали има неравноправни клаузи, които го ощетяват. Едва тогава омбудсманът предлага да се стигне до изпълнението, което иска банката.

Още с текстовете се предлага в случаите, когато банката иска да издаде заповед за незабавно изпълнение, да предоставя пред съда и договора, въз основа на който предявява това искане и общите условия, за да може съдът да прецени дали то е основателно или не.

Всичките промени, които се предлагат, ще бъдат представени в сряда в правната комисия в парламента.