Обмудсманът Мая Манолова и български адвокати ще се срещнат с правосъдния министър Данаил Кирилов във връзка с проблеми в работата им с Търговския регистър.

Юристите твърдят, че са жертва на системно постановяване на неправомерни откази от страна на длъжностните лица от Търговския регистър.

Омбудсманът се ангажира с изготвянето на законодателни предложения, които да подобрят работата на регистъра и Агенцията по вписванията и въвеждането на ясни правила, които да водят до обезщетяване на вредите при неправомерни откази на длъжностните лица, включително възстановяване на разноските при незаконни откази.