Върховният съд задължи Министерството на околната среда и водите да направи екооценка на парк "Пирин". 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Преди три години тогавашният министър Нено Димов, отказа да направи екологична оценка на Проект за промени в плана за управление на на парк "Пирин".

Природозащитни организации обжалваха това решение на Нено Димов, защото според тях промените в плана за управление на "Пирин" ще позволят по-голяма сеч и застрояване, което в националните паркове е забранено.

С днешното решение на Върховния административен съд, Министерството на околната среда се задължава преди да реши да променя плана за Пирин, първо да направи екологична оценка как това би се отразило на природата в парка.