Извънредната епидемична обстановка се удължава до края на месец ноември. Това става със заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. 

От днес се въвежда изискване за лицата, пристигащи у нас от Украйна. От тях ще се изисква документ за отрицателен резултат от PCR тест. Изключенията от това изискване са посочени в новата заповед

Регламентират се и мерките, при които ще се провеждат спортни състезания на закрито с публика. Зрителите трябва да бъдат настанени най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение. 

В същата заповед се възобновяват заниманията в Центровете за подкрепа на личностното развитие в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването мерки.