Минималната работна заплата става стане 510 лв. от 1 януари 2018 г., прие официално кабинетът на днешното си заседание. Това е повишение с 10,9% в сравнение с настоящата година.

По-високият размер на минималната заплата ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението ѝ отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот, отбелязват от правителствената пресслужба.

За повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари 2018 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв.